//DROPDOWN_MENU_HOLDER//
 

Spotlight

 • Wididi
  Sensitive Information Sharing
 • Beljaars evenementen
  Ondernemen is entertainment!
 • Patrick Musters
  Schilder en Glaswerken
 • GCC
  Personal Printers
 • PROVADA
  The Real Estate Meeting Point
 • Danis Foto's
  Big Events
 

Gebruiksvoorwaarden World Master Team sphere

De World Master Team sphere is een platform voor samenwerking. Door gebruik te maken van de sphere verklaart deelnemer zich volledig akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Inhoud
 
World Master Team faciliteert en beheert het platform en onderliggende techniek ("Crowfile"). Inhoud wordt door de deelnemers verzorgd. World Master Team is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud, compleetheid, accuraatheid en kwaliteit van de inhoud. De deelnemer gaat akkoord met het opslaan van de inhoud op een door World Master Team beheerde gegevensdrager. De deelnemer gaat akkoord dat inhoud op verschillende wijze gepresenteerd kan worden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 
De deelnemer heeft ten allen tijde het recht eigen inhoud te verwijderen.
 
Het is niet toegestaan inhoud aan te maken die ...

            (i) inbreuk maakt op rechten van derden;
            (ii) inbreuk maken op auteursrechten;
            (iii) inbreuk maken op enige vorm van intellectueel eigendom;
            (iv) inbreuk maken op wetgeving of verordening of  
            (v) inbreuk maken op privacy. 

Het is niet toegestaan inhoud aan te maken die

            (i) schadelijk is voor derden; 
            (ii) schade toe kan brengen aan gegevens of systemen of 
            (iii) het sphere platform of inhoud mogelijkerwijze destabiliseren.

World Master Team behoudt zich ten allen tijde het recht voor zonder opgaaf van redenen inhoud te verwijderen indien deze op enige wijze onwaarheden, onjuistheden of op andere wijze onacceptabele elementen bevat.

 
Profielen  

Voor delen van de World Master sphere is een gebruikersprofiel nodig. World Master Team behoudt zich het recht voor profielen te weigeren of corrigeren indien daartoe aanleiding is. Door een profiel aan te maken garandeert de deelnemer ouder te zijn dan zestien jaar of toestemming te hebben van ouder of voogd. Het is de deelnemer niet toegestaan zonder toestemming profielen aan te maken voor een andere persoon of entiteit. De deelnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord.De deelnemer is verantwoordelijk voor het afschermen van inhoud voor andere deelnemers. World Master Team is te allen tijde zonder opgave van redenen gerechtigd om profielen te verwijderen.

 
Intellectueel eigendom

De deelnemer erkent dat de sphere elementen bevat die eigendom zijn van derden en worden beschermd door auteursrecht of enig ander intellectueel eigendoms recht. Het is de deelnemer zonder expliciete toestemming van World Master Team niet toegestaan inhoud op enige wijze te dupliceren of toe te passen buiten de World Master Team sphere context.

Beschikbaarheid  

World Master Team garandeert niet dat inhoud of diensten te allen tijde beschikbaar zijn en is niet aansprakelijk voor verlies van inhoud op enigerlei wijze en door welke oorzaak dan ook.


Privacy  

Door gebruik te maken van de World Master Team sphere verklaart de deelnemer zich akkoord met de privacy policy.

Wijzigingen
 
Deze voorwaarden kunnen op elk moment zonder enige vorm van kennisgeving worden aangepast.